Pasek
default_mobilelogo
Informujemy, że rekrutacja zostanie zakończona 30.09.2018.
 
Rekrutacja od 6.07.2018 r. do 31.08.2018 r. na obszarach powiatów:
grajewskiego, kolneńskiego, łomżyńskiego, wysokomazowieckiego, zambrowskiego, białostockiego(gmina Tykocin, gm. Zawady), m. Łomża.
Termin rekrutacji może zostać wydłużony bądź skrócony.
 
Uczestnikiem projektu może być jedynie osoba fizyczna spełniająca następujące warunki:
 
  • ma ukończone 30 lat
  • mieszka na obszarze jednej z wymiennych obszarów.
  • jest osobą bezrobotną, bierna zawodowo lub osobą poszukującą pracy
 
Aby wziąć udział w Projekcie należy :
 
1 zapoznać się z Regulaminem.
2 wypełnić i własnoręcznie podpisać formularz Rekrutacyjny.
3 złożyć formularz rekrutacyjny, oświadczenia oraz inne niezbędne dokumenty w otwartym terminie za pośrednictwem Poczty polskiej na adres:
ul. Zieleńskiej 1, 61-059 Poznań
bądź złożyć osobiście w biurze projektu:
ul. Wojska Polskiego 113 II piętro (Ośrodek Kształcenia Kursowego), 18-402 Łomża. (od 1.08.18)
tel. 86 216 73 42
kom. 604 210 631
4 przejść pozytywnie weryfikację formalną.