Pasek
default_mobilelogo

Lista nr 1. 45 osób które zakwalifikowały się do etapu szkoleń w projekcie „Zakładam firmę – chcę mieć pracę!” RPPD.02.03.00-20-0105/16

Lista nr 2.rezerwowa                    

Informujemy, iż trwają zajęcia z ABC przedsiębiorczości dla poszczególnych grup. Przypominamy również, iż uczestników szkoleń obowiązuje zgodnie z regulaminem minimum 80% obecności na zajęciach. Osoby, których frekwencja nie osiągnęła wymaganego minimum, zostaną wykreślone z listy 45 osób zakwalifikowanych do następnego etapu zgodnie z podpisaną umową o przystąpieniu do projektu oraz regulaminem. 

Terminy zajęć: 1-6. 12.2018, 3-8.12.2018, 14-20.12.2018

                                           lista nr 1                                                                                lista nr 2

 

 

L.p. miejsce na liście nr wniosku ilość punktów        
1 1 32 75,5        
2 2 14 74        
3 3 75 68        
4 3 61 68        
5 4 9 67        
6 5 65 65,5        
7 6 84 64,5        
8 7 62 61        
9 8 43 60,5        
10 9 36 60        
11 9 34 60        
12 9 35 60        
13 9 33 60 L.p. miejsce na liście nr wniosku ilość punktów
14 10 85 59 1 1 3 49,3
15 11 42 58,8 2 2 55 43,8
16 12 63 57,9 3 3 5 42,1
17 13 86 57,8 4 4 37 40,8
18 14 21 57,7 5 5 79 39,7
19 15 66 57,5 6 5 17 39,7
20 15 29 57,5 7 6 10 39,4
21 16 58 57 8 7 57 39,3
22 17 64 56,9 9 8 52 38,2
23 18 25 56,6 10 9 53 36
24 19 82 56,5 11 10 16 36,8
25 19 28 56,5        
26 20 30 55,6        
27 21 40 55,5        
28 22 71 55,2        
29 23 60 55        
30 24 83 54,5        
31 25 11 54        
32 26 73 53,6        
33 27 44 53,5        
34 27 24 53,5        
35 27 13 53,5        
36 27 80 53,5        
37 28 33 53        
38 28 7 53        
39 28 46 53        
40 29 12 52        
41 30 54 44,8        
42 31 20 44        
43 32 50 43,9        
44 33 27 42,7        
45 34 78 40,7        

Uprzejmie informujemy, iż proces rekrutacji do projektu „Zakładam firmę – chcę mieć pracę!” RPPD>02.03.00-20-0105/16 zakończył się z dniem 30.09.2018 r. Do projektu zgłosiły się 86 osób z czego 76 formularzy rekrutacyjnych przeszło pomyślnie weryfikację kryteriów formalnych. O wynikach rekrutacji zostaną Państwo poinformowani telefonicznie oraz mailowo. Do osób, które nie zakwalifikowały się do projektu z przyczyn formalnych (kryterium grupy docelowej) informacje zostały wysłane drogą pocztową. W najbliższym czasie zostaną Państwo poinformowani o harmonogramie spotkań z doradcą zawodowym.

Informujemy, iż 19.11.2018 r. zakończyło się doradztwo zawodowe. W wyniku oceny formularzy rekrutacyjnych oraz punktacji otrzymanej podczas doradztwa zawodowego do zajęć ABC Przedsiębiorczości (kolejny etap projektu) zakwalifikowało się 45 osób, które to otrzymają powiadomienie mailowe a także telefoniczne. Do uczestników projektu, którzy nie znaleźli się w drugim etapie, bądź są na liście rezerwowej zostały wysłane powiadomienia pisemne.