Pasek
default_mobilelogo

 

Uczestnicy projektu, którym zostanie przyznana dotacja, otrzymają wsparcie w postaci doradztwa zawodowego indywidualnego oraz grupowego. Wsparcie to odbędzie się w ramach wsparcia pomostowego.

 

Na każdego Uczestnika projektu przypadnie 20 godzin doradztwa zawodowego indywidualnego i 32 godzin doradztwa zawodowego grupowego (4 dni x 8h). Terminy spotkań z doradcą zawodowym zostaną ustalone w porozumieniu z Uczestnikami projektu.