Pasek
default_mobilelogo

Uczestnicy projektu, którzy przejdą etap szkoleń i otrzymają certyfikat, będą mogli wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego. Projekt przewiduje przyznanie wsparcia finansowego 40 Uczestnikom projektu.

Wsparcie finansowe dzieli się na:

1) Jednorazową dotację w wysokości 23 398,68 zł.

2) Wsparcie pomostowe finansowe (pomoc de minimis):

- przez pierwsze 6 miesięcy od momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej - 1850 zł (6 x 1850 zł)

- przez kolejne 6 miesięcy od momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej - 465,28 zł (6x 465,28 zł).

Szczegółowe zasady wydatkowania wsparcia zostaną określone w Regulaminie przyznawania wsparcia po zaakceptowaniu przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.