Pasek
default_mobilelogo

 

KTO REALIZUJE PROJEKT?

 

Projekt "Zakładam firmę - chcę mieć pracę!" nr RPPD.02.03.00-20-0105/16 jest realizowany przez Wielkopolską Agencję Rozwoju sp. z o.o. w partnerstwie z Polskim Centrum Analiz i Edukacji ORDO sp. z o.o.

 

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?*

 

Do projektu w wyniku procesu rekrutacji zostanie zakwalifikowanych 25 kobiet i 20 mężczyzn w wieku 30-64 lat, w tym:

 

1) 10 osób bezrobotnych, w tym 7 osób długotrwale bezrobotnych i 3 osoby poszukujące pracy (w tym 7 kobiet i 6 mężczyzn)

 

2) 32 osoby bierne zawodowe (w tym 18 kobiet i 14 mężczyzn)

 

3) min. 10 osób w wieku powyżej 50 lat (w tym 6 kobiet i 4 mężczyzn)

 

4) min. 4 osoby niepełnosprawne (w tym 2 kobiety i 2 mężczyzn)

 

5) min. 28 osób o niskich kwalifikacjach (w tym 16 kobiet i 12 mężczyzn)

 

6) min. 6 osób zamierzających rozpocząć działalność w inteligentnych specjalizacjach dla woj. podlaskiego.

 

Ponadto potencjalni Uczestnicy projektu muszą zamieszkiwać (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego):

 

- jeden z powiatów: grajewski, kolneński, łomżyński, wysokomazowiecki, zambrowski, powiat m. Łomża;

 

- lub jedną z gmin: Tykocin (powiat białostocki), Zawady (powiat białostocki).