Pasek
default_mobilelogo

Osoby, które przejdą proces rekrutacji, zostaną skierowane na szkolenia "ABC Przedsiębiorczości". Na każdego Uczestnika projektu przypada 40 godzin szkolenia (5 dni x 8h szkolenia). Szkolenie odbędzie się w ramach pięciu bloków tematycznych:

1. Aspekty prawne rozpoczynania działalności (4h)

2. Aspekty ekonomiczno-prawne prowadzenia działalności (16h)

3. Sprzedaż jako kluczowy aspekt działalności firmy (4h)

4. Podstawy marketingu (4h)

5. Biznesplan - opracowanie biznesplanu (12h).

Terminy szkoleń zostaną wyznaczone w porozumieniu z Uczestnikami projektu.